تبلیغات
وبلاگ پزشکان شهرستان شوش دانیال (ع) - بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من ... چو اسیر توست اکنون, به اسیر کن مدارا

حضرت زهرا (س)

سعادتمند حقیقی كسی است كه علی را در زمان حیات و پس از مرگش دوست بدارد.