عید بزرگ مبعث سر آغاز هدایت کامل انسان بر تمام مسلمانان مبارک باد.